MUZEA

Muzeum Pomorza Środkowego

ikonka

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku mieści się w kompleksie budynków znajdujących się w centrum miasta. Zajmuje malowniczo położone obiekty na obu brzegach Słupi, po lewej stronie rzeki stoją: Zamek Książąt Pomorskich z XVI wieku, Młyn Zamkowy z XIV wieku, tzw. Dworek z lat 70. XX wieku, Brama Młyńska z XIV wieku, Spichlerz Richtera z 1780 roku, po prawej zaś Biały Spichlerz z 1814 roku i Czerwony Spichlerz z początku XX wieku (nieczynny, przed rewitalizacją).

Zbiory liczą ponad 30 000 muzealiów, a księgozbiór ponad 26 000 woluminów. Muzeum posiada bogate i różnorodne zbiory: obiekty związane z historią Pomorza, sztukę dawną i współczesną, rzemiosło historyczne, pamiątki po ostatnich mieszkańcach zamku, numizmaty oraz obiekty etnograficzne. Ponadto obejmuje zbiory specjalne: starodruki, kartografię i archiwalia. Naszą dumą jest największa na świecie kolekcja związana ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem – Witkacym.
Muzeum organizuje liczne zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży.

Aktualną ofertę lekcji muzealnych i bibliotecznych, warsztatów i wykładów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.muzeum.slupsk.pl/index.php/oferta-edukacyjna

Wystawy stałe

  • Zamek Książąt Pomorskich: wystawa „Skarby książąt pomorskich”, czyli pamiątki po ostatnich Gryfitach. Na ekspozycji „Z przeszłości Słupska” prezentowane są obiekty związane z historią miasta i jego mieszkańcami. Wystawa „Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku” prezentuje rzeźbę gotycką, gobeliny z okresu renesansu, elementy uzbrojenia i meble z dawnych dworów pomorskich. Tutaj znajdują się także obiekty z kościołów regionu oraz numizmaty. Na wystawie “Przy wspólnym stole, czyli sztućce i akcesoria kulinarne od XVII do XXI wieku” obejrzeć można ponad 1400 eksponatów, sztućce podstawowe i specjalistyczne oraz zastawy. W sezonie letnim przy sprzyjającej pogodzie, ze specjalnym biletem, na wieży zamkowej zobaczyć można wystawę „Panoramy i widoki dawnego Słupska. Kopie pocztówek i grafik ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku“ oraz, ze szczytu wieży, współczesny miejski krajobraz. Przed zamkiem stoi pomnik Bogusława X z 2010 roku, zaś w ogrodach zamkowych rzeźba „Pędzące odyńce (Dziki)” z 1965 roku. W zamku znajdują się także sale wystaw czasowych.
  • Młyn Zamkowy: dwie wystawy stałe pod wspólnym tytułem „Rzeczywistość kulturowa Pomorza dawniej i dziś”, na których prezentowana jest kultura materialna dawnej ludności autochtonicznej, m.in. Kaszubów, Słowińców, Krajniaków Złotowskich, mieszkańców Jamna i Łabusza, jak również pamiątki po osadnikach przybyłych na Pomorze po 1945 roku. Na najwyższej kondygnacji młyna znajduje się sala wystaw czasowych. Z młynem sąsiaduje przybudówka, w której znajduje się mała elektrownia wodna.
  • Biały Spichlerz
    W spichlerzu znajdują się wystawy stałe prezentujące największą na świecie kolekcję prac Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz zbiory sztuki współczesnej, będące w posiadaniu muzeum: „Witkacy. Obrazy – rysunki – grafiki + archiwalia” oraz „W nawiązaniu do Witkacego od XIX do XXI wieku”. Ponadto w spichlerzu zobaczyć można wystawę stałą „Słupsk. Miasto i ludzie”, prezentującą pamiątki po osadnikach przybyłych do miasta po 1945 roku. Dostępna jest też sala wystaw czasowych, w której obecnie prezentowana jest wystawa „Witkacy inaczej…”.

Adres: ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk