O REGIONIE

O regionie słupskim

Powiat słupski położony jest w województwie pomorskim na środkowym Wybrzeżu, od zachodu graniczy z powiatem sławieńskim, na południu z powiatem bytowskim, zaś na wschodzie z powiatem lęborskim.

Rzeźba terenu Ziemi Słupskiej jest urozmaicona, w krajobrazie dominują pola i lasy. Obok rolnictwa podstawą gospodarki jest przemysł drzewny, obuwniczy, metalowy, spożywczy, motoryzacyjny, stoczniowy oraz wyroby z tworzyw sztucznych. Społeczność powiatu słupskiego liczy 98,7 tyś. osób. Administracyjnie powiat podzielony jest na 10 jednostek administracyjnych obejmujących: miasto Ustkę, miasto i gminę Kępice, oraz gminy: Damnicę, Dębnicę Kaszubską, Główczyce, Kobylnicę, Potęgowo, Smołdzino, Słupsk oraz Ustkę.

Gminy w Powiecie Słupskim

Miasto Ustka

Gmina Ustka