ZABYTKI

Kościoły

Na ziemi słupskiej znajduje się ponad sześćdziesiąt zabytkowych obiektów sakralnych. Pierwsze budowle wznoszone były z drewna, ale tych zachowało się niewiele.
Najstarsze przykłady drewnianych kościołów o konstrukcji szkieletowej są we wsiach: Kuleszewo, Objazda, Dobieszewo, Wytowno, Charnowo, Staniewice. Na ziemi słupskiej znajduje się ponad 60 zabytkowych obiektów kultu religijnego, w tym aż pięćdziesiąt pięć kościołów.

O średniowiecznej historii wsi pomorskiej świadczą neogotyckie zabytkowe kościoły. Urokliwie posadowione wśród starych drzew na wzniesieniach są przykładem ciekawych zastosowań architektonicznych i dowodem kultu religijnego. Z tych budowli sakralnych zachowały się głównie wieże, natomiast nawy pierwotne uległy zniszczeniu i pochodzą z okresów późniejszych. Kościoły średniowieczne zbudowane były z głazów polnych i cegły, otoczone kamiennym murem z bramami prowadzącymi do świątyni. Takie kościoły są m.in. w Budowie, Dębnicy Kaszubskiej, Duninowie, Możdżanowie, Zębowie, Smołdzinie.

Najstarszy murowany kościół znajduje się w Budowie. Cenne architektonicznie są również obiekty sakralne w Duninowie, Dębnicy Kaszubskiej, Zimowiskach, Skórowie, Smołdzinie, Stowięcinie, Główczycach, Kuleszewie i Kwakowie. Na terenie powiatu można także podziwiać kościoły o konstrukcji szachulcowej – m.in. w Objeździe i Rowach.