KAJAKARSTWO

Szlak elektrowni wodnych

Szlak Papieski

Rzeką Łupawą

Rzeką Wieprzą

Rzeką Słupią

Szlak najstarszych elektrowni wodnych w Europie

Na terenie powiatu słupskiego szlaki wiodą przez elektrownie wodne położone na rzekach Słupi, Łupawie i Wieprzy.

Wybierając szlak w dorzeczu Słupi można zwiedzić wszystkie pięć elektrowni znajdujących się na trasie. Są to kolejno: Skarszów Dolny, Krzynia, Strzegomino, Struga (najstarsza czynna elektrownia wodna w Europie z pracującą turbiną Francisa) oraz Gałąźnia Mała. W tej ostatniej dla zwiedzających udostępniona jest wystawa ukazująca historię elektrowni wodnych.

Przebieg trasy: Skarszów Dolny -> Krzynia -> Strzegomino -> Struga -> Gałąźnia Mała

Na szlaku w dorzeczu rzeki Wieprzy są cztery elektrownie: w Kępicach, Kępce, Ciecholubiu oraz Biesowicach, która jest jedyną dostępną do zwiedzania dla turystów na tym szlaku. Jednocześnie elektrownia w Biesowicach jest najstarszą elektrownią znajdującą się na rzece Wieprzy.

Przebieg trasy: Kępice -> Kępka -> Biesowice -> Ciecholub

Dorzecze rzeki Łupawy to sześć kolejnych elektrowni wodnych ale tylko trzy można zwiedzać: w Smołdzinie, Żelkowie oraz w Poganicach.

Przebieg trasy: Poganice -> Damno -> Żelkowo -> Smołdzino

Powyższe szlaki uchodzą za dość trudne i można napotkać na nich wiele przeszkód i przenosek jednak krajobraz jaki zobaczymy na trasie zrekompensuje te niedogodności.