PRZYRODA

Słowiński Park Narodowy

ikonka

Słowiński Park Narodowy położony jest na wybrzeżu środkowym, pomiędzy Łebą a Rowami na Nizinie Gardneńsko-Łebskiej. Północną granicę parku stanowi na długości 32,5 km brzeg Bałtyku. Powierzchnia utworzonego w 1967 roku SPN wynosi 32 744,03 ha i wraz z wędrującymi wydmami stanowi osobliwość na skalę europejską. Ochronie ścisłej podlega 5619 ha, w tym 2529 ha lasów. Na terenie Parku znajdują się dwa duże jeziora Łebsko i Gardno oraz małe jeziora Dołgie Duże i Dołgie Małe. Słowiński Park Narodowy w 1977 roku został uznany przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery.

Ukształtowanie parku wynika z działalności lądolodu skandynawskiego i późniejszej działalności Morza Bałtyckiego. Lądolód pozostawił pasmo wzgórz morenowych, które od południa i zachodu otaczają teren parku. Najwyższe wzniesienie morenowe Rowokół (115 m n.p.m.) stanowi punkt widokowy na cały park. Największy obszar wydmowy znajduje się na Mierzei Łebskiej, a jego powierzchnia wynosi ok. 500 ha. Wydmy osiągają wysokość ponad 30 m n.p.m. i przenoszone wiatrem wędrują z szybkością 3-10 m w ciągu roku. Wędrujące wydmy wraz z 4 płytkimi przymorskimi jeziorami stanowią osobliwość na skalę europejską.

Flora

Flora roślin naczyniowych liczy ok. 911 gatunków, z których 50 podlega ochronie gatunkowej. Na wydmach występuje piaskownica zwyczajna, honkenia piaskowa, wydmuchrzyca piaskowa oraz mikołajek nadmorski. W obniżeniach między wydmami rośnie owadożerna rosiczka.

Fauna

Na terenie Parku stwierdzono 257 gatunków ptaków, w tym 150 gatunków lęgowych. Do najcenniejszych gatunków zalicza się: bielika, orła przedniego, puchacza, kruka, łabędzie i różne gatunki kaczek. Wśród ssaków liczne są jelenie, sarny, dziki, jenoty i zające, a w ostatnich latach bobry. Ciekawostki przyrodnicze można obejrzeć w Muzeum Przyrodniczym w Smołdzinie, Czołpinie oraz w Rąbce i Rowach. www.slowinski.spn.pl

Nazwa

Park nazwę swą zawdzięcza grupie ludności Kaszubskiej – Słowińcom, którzy niegdyś zamieszkiwali podmokłe, niedostępne, nieatrakcyjne gospodarczo tereny. W miejscowości Kluki znajduje się skansen, w którym prezentowana jest bogata kultura tej grupy etnicznej.
Na terenie parku oznakowanych jest 140 km pieszych szlaków turystycznych, które przebiegają przez najbardziej charakterystyczne przyrodniczo i krajobrazowo tereny. Nad jeziorami usytuowane są wieże i pomosty widokowe, natomiast wzdłuż szlaków turystycznych wiaty, zadaszenia, ławki itp. Dla zmotoryzowanych turystów udostępnione są zagospodarowane parkingi. Na terenie parku dozwolona jest tylko turystyka krajoznawcza.